start

HugoLevinPriset 2023

nu är det hög tid att föreslå

kandidater

se info under menyn förslag

det årliga priset till svensk idrott

priset till unga framstående

idrottsledare och idrottsorganisatörer

för utmärkt engagemang och stort ledarskap

till svensk idrotts bästa